Thông tin mời thầu

THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2023

Thứ năm, 9/11/2023 | 14:25 GMT+7

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Vật tư kém, mất phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng trong năm 2023 (Danh mục VTTB thanh lý năm 2023 tại Phụ lục I đính kèm).

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.073.460.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí bốc dỡ, vận chuyển.

- Giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí, thuế, phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có). Các chi phí này do bên trúng đấu giá chi trả.

3. Kết quả lựa chọn 

- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

- Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 98,0 điểm

- Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có.

Phòng Kế hoạch và Vật tư