Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

-   Sản xuất, kinh doanh điện năng;

-   Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy  công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện;

-  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa  thiết bị nhà máy điện;

-   Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;

-   Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi  công xây lắp;

-   Đầu tư xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời. 

-   Sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị điện, cơ khí, viễn thông, công nghệ thông tin.