Bài ca truyền thống

Bài ca truyền thống

Tác phẩm: Đa Nhim - một thoáng bên Anh
Tác giả: Nhạc sĩ HOÀI SƠN