Thông tin mời thầu

TBMT Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Thứ sáu, 19/5/2023 | 08:55 GMT+7

Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mã KHLCNT

PL2300073005

Phân loại KHLCNT

Khác

Tên KHLCNT

Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Tên dự toán mua sắm

Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Thông tin gói thầu

 

Mã TBMT

IB2300096636

Phiên bản thay đổi

00

Bên mời thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Trạng thái thông báo

Đã đăng tải

Lĩnh vực

Hàng hóa

Tên gói thầu

Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Chi tiết nguồn vốn

Đầu tư phát triển

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Trong nước/Quốc tế

Trong nước

Thời gian thực hiện hợp đồng

200 ngày

Cách thức tham dự thầu

 

Đấu thầu qua mạng

Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm nhận e-HSDT

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Chi phí phát hành e-HSMT

Miễn phí

Thông tin dự thầu

 

Thời điểm đóng thầu

15:00 07/06/2023

Thời điểm mở thầu

15:00 07/06/2023

Địa điểm mở thầu

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

24.645.500.000 VND

Hiệu lực E-HSDT

120 ngày (Tối đa 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu)

Số tiền bảo đảm dự thầu

500.000.000 VND

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 

Gói thầu áp dụng Điều 34, Thông tư 08/2022/TT–BKHĐT

Gói thầu đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu theo Luật đấu thầu Khoản 1 Điều 22

Không áp dụng

Phòng Kế hoạch và Vật tư