Danh mục dịch vụ

Giới thiệu về các dịch vụ cung ứng

1. Dịch vụ kỹ thuật - Giám sát thi công công trình.

2007 - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị - Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc;

2007 - Tư vấn giám sát thi công phần lắp đặt thiết bị công trình chính - Công trình Nhà máy thuỷ điện Đa Siat;

2010 - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới;

2011 - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và thẩm tra bản vẽ cơ điện - Thủy điện Đồng Nai 5;

2016 - Giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện Dự án Thủy điện Đa Dâng;

2018 - Giám sát lắp đặt thiết bị dự án Nhà máy thuỷ điện Đa Dâng;

2021 - Giám sát công tác lắp đặt của hệ thống kích từ Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc;

2. Dịch vụ kỹ thuật - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy điện.

2011 - Kiểm tra thí nghiệm thiết bị trước khi hết hạn bảo hành - Nhà máy Thuỷ điện Srepok 4 (bao gồm thiết bị nhà máy; MBA chính và thiết bị trạm 220 kV…)

2011 - Thử nghiệm chạy thử nghiệm thu và chạy thử thách cho 4 tổ máy phát điện thuộc dự án thủy điện Đakrtih;

2013 - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 1 (bao gồm thiết bị nhất thứ và nhị thứ: nhà máy; hệ thống bảo vệ, đo lường; MBA chính và trạm 110kV…);

2014 - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ - NMTĐ Ea Krong Rou;

2015 - Thí nghiệm đo tg và điện dung MBA 1T, 2T (180MVA, 220/13.8kV) NMTĐ Đại Ninh;

2016 - Kiểm tra thí nghiệm các thiết bị của tổ máy số 2 phân xưởng nhiệt điện thuộc nhà máy nhiệt điện Bauxit Nhôm Lâm Đồng;

2017 - Thí nghiệm thiết bị Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 2;

2018 - Kiểm tu Nhà máy Thuỷ điện Bảo Lộc - Thí nghiệm kiểm định thiết bị nhà máy;

2019 - Đại tu Nhà máy Thuỷ điện Bảo Lộc - Thí nghiệm kiểm định thiết bị nhà máy;

2020 - Thí nghiệm một số hạng mục thiết bị Nhà máy điện mặt trời CMX (110kV);

2020 - Thí nghiệm thiết bị điện sau 1 năm vận hành Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh và ngăn lộ mở rộng Ma Lâm;

3. Dịch vụ kỹ thuật - Lắp đặt thiết bị cơ điện, cơ khí thủy công.

2012 - Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Hạ Sông Pha 1, 2;

2015 - Sửa chữa phục hồi rotor tuabin – máy nén và nâng công suất tổ máy tuabin khí F6 - Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa (liên danh);

2016 - Tháo lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị tủ 6,6kV - Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2;

2017 - Lắp đặt và thử nghiệm Bánh xe công tác tổ máy H2 Nhà máy Thuỷ điện Ea Krong Rou;

2019 - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện - Dự án Thủy điện Đa Cho Mo 2;

2020 - Lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Tân Lộc;

2021 - Thay thế trụ pha C máy cắt 131 trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Bắc Bình;

4. Dịch vụ kỹ thuật - Bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị Nhà máy điện.

2011 - Xử lý sự cố PLC điều khiển tổ máy H2 - Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình;

2012 - Kiểm tu tổ máy số 1 và trung tu tổ máy số 2 - Công trình Nhà máy Thủy điện Srepok 4

2013 - Kiểm tra đánh giá chất lượng bạc turbine - máy phát dự phòng - Công trình Nhà máy Thủy điện Krông Kmar;

2013 - Xử lý sự cố máy biến áp và hệ thống kích từ NMTĐ Đam Bol;

2014 - Kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1;

2015 - Đại tu Nhà máy Thủy điện Bảo Lộc;

2016 - Sửa chữa bạc ổ hướng Nhà máy Thủy điện Đam Bri;

2017 - Xử lý sự cố và phòng ngừa sự cố hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông;

2018 - Kiểm tra và xử lý sự cố độ đảo tổ máy số 2 tăng bất thường thuộc Nhà máy Thủy điện Đa Dâng 3;

2019 - Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị Nhà máy Thủy điện Đăk Sin 1;

2021 - Tổng kiểm tra sau 1 năm vận hành thuỷ điện Dachomo 2.

5. Dịch vụ kỹ thuật - Tư vấn, cung cấp chuyên gia, thẩm tra hồ sơ mời thầu, xét thầu và thương thảo hợp đồng.

6. Dịch vụ kỹ thuật - Lọc dầu, thử nghiệm dầu.

7. Dịch vụ kỹ thuật - Đào tạo nhân sự vận hành và bảo dưỡng.

8. Dịch vụ kỹ thuật - Vận hành Trạm điện đến 220kV và các Nhà máy điện.