Thông tin mời thầu

THÔNG BÁO về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

Thứ sáu, 14/10/2022 | 13:49 GMT+7

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị hư hỏng, không sử dụng được (Danh mục tài sản, VTTB thanh lý năm 2022 tại Phụ lục đính kèm).

- Giá khởi điểm: 1.390.030.000 đồng (Một tỷ ba trăm chín mươi triệu không trăm ba mươi ngàn đồng).

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí, thuế, phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có). Các chi phí này do bên trúng đấu giá chi trả.

3. Kết quả lựa chọn

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 90 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có.

Phòng Kế hoạch và Vật tư