Tổng quan về DHD

Tổng quan về Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, trước đây là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, được thành lập vào ngày 21/5/2001 trên cơ sở sáp nhập 2 cụm Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi. Ngày 21/5/2001, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ cho Nhà máy thủy điện Đa Nhim tiếp quản vận hành hệ thống công trình Hàm Thuận - Đa Mi theo mô hình cụm đầu tiên trong khối thủy điện và đổi tên thành Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc EVN theo Quyết định số 154 EVN/TCCB&ĐT ngày 21/5/2001 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Đến ngày 30/3/2005, Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chuyển thành Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi theo Quyết định số 18/BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), hoạt động theo mô hình hạch toán độc lập.

Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được tiến hành cổ phần hoá theo Quyết định số 384/QĐ-TTG ngày 03/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 24/5/2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định 327/2010/QĐ-EVN chuyển Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty cổ phần. Ngày 07 tháng 10 năm 2011, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ).

* Tên gọi:

- Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI.

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI.

- Tên giao dịch tiếng Anh: DA NHIM - HAM THUAN - DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY.

- Tên gọi tắt: EVNHPC DHD.

* Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

* Ngành, nghề kinh doanh chính:

-   Sản xuất, kinh doanh điện năng.

-   Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy  công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện.

-  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa  thiết bị nhà máy điện.

-   Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.

-   Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi  công xây lắp.

-   Đầu tư xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời. 

-   Sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị điện, cơ khí, viễn thông, công nghệ thông tin.

 Địa chỉ liên hệ:

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (EVNHPCDHD)

- Trụ sở chính: Số 80A, Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263.3728171

- Fax: 0263.3728171

- Website: http://www.dhd.com.vn