Tin Công ty DHD

Hoàn thành đại tu tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Đa Mi, kết hợp thay thế hệ thống điều khiển nhà máy và hệ thống điều tốc tổ máy

Thứ tư, 4/1/2023 | 16:47 GMT+7
Nhà máy thủy điện Đa Mi nằm ở bậc thang dưới của cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, nước sau khi chạy máy từ nhà máy Hàm Thuận chảy về hồ Đa Mi cung cấp nguồn thủy năng để phát điện 2 tổ máy với tổng công suất 175MW. Nhà máy Thuỷ điện Đa Mi được đưa vào vận hành năm 2001. Đến nay, các tổ máy và hệ thống điều khiển đã vận hành hơn 20 năm. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 28/11/2022, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiến hành đại tu Tổ máy số 2 nhà máy Đa Mi, kết hợp thay thế hệ thống điều khiển hệ thống - giám sát thiết bị và hệ thống điều tốc tổ máy. Với sự chủ động, thích ứng linh hoạt trong điều hành, ngày 24/12/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã đưa Nhà máy Đa Mi vào vận hành trước thời hạn 07 ngày so với kế hoạch.

Hệ thống điều khiển hiện tại của Đa Mi đã vận hành từ năm 2001 đến nay, theo thời gian các thiết bị đã trở nên lỗi thời và một số thiết bị điều khiển đã ngưng sản xuất, hệ thống máy tính kỹ thuật sử dụng các phiên bản đã quá lạc hậu, không thể cập nhật được các phiên bản cao hơn.

Giao diện hệ thống máy tính điều khiển cũ

Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho thiết bị nhà máy Đa Mi, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tiến hành mời thầu thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm toàn bộ hệ thống điều khiển, giám sát thiết bị (DCS) của nhà máy thủy điện Đa Mi; kết nối hệ thống SCADA các cấp điều độ, Trung tâm điều khiển của Công ty tại Trụ sở chính ở Bảo Lộc và Nhà máy thủy điện Hàm Thuận.

Ngày 16/7/2021, Công ty tiến hành đấu thầu rộng rãi trong nước thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để mời thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Ngay sau khi mở thầu vào ngày 05/08/2021, Công ty đã tập trung các chuyên gia có kinh nghiệm để tiến hành xét thầu. Tất cả các kết quả trong mỗi giai đoạn đánh giá hồ sơ đều được Tổng công ty Phát điện 1 thẩm tra. Ngày 05/3/2022, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi”. Quá trình thực hiện được chia làm 2 giai đoạn:

Mô phỏng quá trình thực hiện dự án

Giai đoạn 1: Khảo sát, thiết kế toàn bộ hệ thống DCS; Tháo dỡ hệ thống cũ và lắp mới hệ thống điều khiển giám sát Tổ máy 2; kết nối các hệ thống mới này với DCS Hàm Thuận, OCC; Lắp mới hệ thống DCS lớp trên (điều khiển cấp nhà máy); Hoàn thiện các thủ tục, thỏa thuận đấu nối với SCADA A0, A2; Đào tạo chuyển giao công nghệ giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Tháo dỡ hệ thống cũ và lắp mới hệ thống điều khiển giám sát cho Tổ máy số 1; Tháo dỡ hệ thống cũ và lắp mới hệ thống điều khiển giám sát cho hệ thống điều khiển giám sát GIS; Tháo dỡ hệ thống cũ và lắp mới hệ thống điều khiển giám sát cho tự dùng, hồ đập; Tháo dỡ toàn bộ hệ thống DCS hiện hữu; Hoàn thiện việc điều khiển, giám sát toàn nhà máy Đa Mi từ DCS mới; Hoàn thành việc kết nối nhà máy Đa Mi với DCS Hàm Thuận; Hoàn thành việc kết nối nhà máy Đa Mi với OCC Bảo Lộc; Hoàn thiện và thử nghiệm đấu nối với SCADA A0, A2; Thực hiện công tác đào tạo chuyển giao công nghệ giai đoạn 2 tại hiện trường.         

Giao diện hệ thống máy tính điều khiển mới

Tương tự hệ thống điều khiển, hệ thống điều tốc của nhà máy Đa Mi cũng đã vận hành từ năm 2001 đến nay, các thiết bị đã trở nên lỗi thời và không còn sản xuất nữa, thiết bị hoạt động kém tin cậy, việc mua sắm vật tư thay thế rất khó khăn. Trước tình hình đó, công tác sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị điều tốc là cần thiết.

Ngày 04/6/2021, Công ty tiến hành đấu thầu rộng rãi trong nước thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để mời thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Ngay sau khi mở thầu ngày 25/6/2021, Công ty đã tiến hành xét thầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Tất cả các kết quả đánh giá hồ sơ từng giai đoạn đều được Tổng công ty Phát điện 1 thẩm tra. Ngày 20/10/2021, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi”.

Lắp đặt hệ thống điều tốc mới

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 28/11/2022, Công ty tiến hành đại tu Tổ máy số 2 nhà máy Đa Mi, kết hợp thay thế hệ thống điều khiển hệ thống - giám sát thiết bị và hệ thống điều tốc tổ máy và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2022. Với sự chủ động, thích ứng linh hoạt trong điều hành, ngày 24/12/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã đưa Nhà máy Đa Mi vào vận hành trước thời hạn 07 ngày so với kế hoạch. Đây là sự cố gắng, nỗ lực và sự phối hợp tốt giữa lực lượng cán bộ kỹ thuật của Công ty và chuyên gia của các nhà thầu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vượt tiến độ đã đề ra.

Phạm Đình Anh