Tin TTDVKT

Giới thiệu các dự án đã thực hiện của Trung tâm

Thứ ba, 24/3/2015 | 08:00 GMT+7
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật được chính thức thành lập từ tháng 3/2010, nòng cốt của TTDVKT hiện nay là đội ngũ CB/CNV của các Phân xưởng sửa chữa thuộc Công ty thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi. Với kinh nghiệm tích lũy và trình độ kỹ thuật cao của đội ngũ Kỹ sư thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo dưỡng sửa chữa tổ máy và thiết bị thuộc các nhà máy điện trong Công ty quản lý.

 

 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã và đang thực hiện các dự án bên ngoài thuộc các lĩnh vực: Quản lý dự án; tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; thi công lắp đặt thiết bị các công trình Điện và công trình Công nghiệp; bảo dưỡng - sửa chữa thiết bị các nhà máy Điện; đào tạo lực lượng sửa chữa - vận hành các nhà máy và công trình Điện.

 

Các dự án đã thực hiện: 

   Stt

    Số HĐ

    Ngày ký HĐ

   Tên HĐ

   Đối tác

I

   Lĩnh vực Tư vấn giám sát

1

99/2007/HĐ

31/01/2007

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị - NMTĐ Bảo Lộc

  Cty CP  VRG Bảo Lộc

2

949/2007/INCON-DHD

17/12/2007

 Tư vấn giám sát thi công phần lắp đặt thiết bị công trình chính - Công trình nhà máy thủy điện Đa Siat

   Cty CP tư vấn và đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

3

32/TV-AL

20/01/2010

Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Công trình NMTĐ A Lưới

    Cty CPTĐ Miền Trung

4

02/2010/HĐTV-HSC

26/05/2010

Tư vấn quản lý dự án gói thầu 01 (TV 1) - Dự án thủy điện Hạ Sông Pha

      Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

5

    170/2011/HĐDVTV/ PECC3-DHD

19/04/2011

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và thẩm tra bản vẽ cơ điện – Thủy điện Đồng Nai 5

Cty CPTVXD Điện 3

6

122/HĐ-PECC3-DHD

01/02/2015

Cung cấp chuyên gia TV giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện và cơ khí thủy công  - dự án thủy điện Xekaman 1- Lào (290MW)

Tập đoàn Sông Đà

II

   Lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện

1

20/HĐ-KT-CPTĐMN

21/07/2009

 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy - Gói thầu DS-K.04, công trình NMTĐ Đa Siat

Cty CPTĐ Miền Nam

2

03A/HĐ-KT-CPTĐMN

26/01/2010

 Thử nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị phục vụ công tác nghiệm thu phát điện và bàn giao - Công trình NMTĐ Đa Dâng 2

Cty CPTĐ Miền Nam

3

03-2011/ĐH-SP4-ĐHĐ

20/03/2011

 Kiểm tra thí nghiệm thiết bị trước khi hết hạn bảo hành - NMTĐ Srepok 4

    Cty CP Đầu tư và PTĐ Đại Hải

4

36/HĐ-CC1-DHD

03/09/2011

Thử nghiệm chạy thử nghiệm thu và chạy thử thách cho 4 tổ máy phát điện thuộc dự án thủy điện Đakr’tih

T.cty xây dựng số 1 - TNHH MTV (CC1)

5

22/2012/HĐ-SOMECOTECH-DHDESC

02/10/2012

 Thí nghiệm cao thế AC Stator tổ máy H2 thuộc dự án thủy điện Đồng Nai 2

   Cty TNHH MTV KT-CN Sameco

6

  24A/HĐ-VRGBL-DHDESC

30/10/2012

Khảo sát thí nghiệm và thay thế biến điện áp (TU6T1) thuộc tổ máy H1; khảo sát và xử lý sự cố van xả tải, nạp tải cho hệ thống điều tốc thuộc tổ máy H2-NMTĐ Bảo Lộc.

  Cty CP VRG - Bảo Lộc

7

06/HĐ-VRGBL-DHDESC

19/02/2013

Thí nghiệm vật tư, thiết bị dự phòng  đợt 1 năm 2012 - NMTĐ Bảo Lộc

Cty CP VRG - Bảo Lộc

8

12/HĐTN-HSC-DHDESC

25/06/2013

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha 1

Cty CP thủy điện Hạ Sông Pha

9

04/EAK-DHD

28/07/2014

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ - NMTĐ Ea Krong Rou.

Cty CP Đầu tư và PTĐ Miền Trung

10

03/HĐ-TNP-DHDESC

08/10/2014

Thí nghiệm hai máy biến áp 10,5kVA/220kV-40MVA NMTĐ Đồng Nai 2

Cty CP thủy điện Trung Nam

11

11/HĐ-ĐN-DHDESC

12/1/2015

Thí nghiệm đo tg và điện dung MBA 1T, 2T (180MVA, 220/13.8kV) NMTĐ Đại Ninh

Cty thủy điện Đại Ninh

III

   Lĩnh vực Lắp đặt, Thí nghiệm hiệu chỉnh, Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị Trạm biến áp

1

 329/HĐXL-SPPMB-TĐĐHĐ

07/04/2009

Xây lắp cung cấp thiết bị chỉ thị, thi công phần điều khiển, bảo vệ tại NMTĐ Hàm Thuận - Công trình đường dây 220kV Hàm Thuận - Phan Thiết

    Ban QLDA các công       trình thủy điện Miền Nam

2

01HĐXL/2010

20/08/2010

Thiết kế và thi công trạm 22KV-75kVA - Cây xăng Tân Hội - Cty TNHH TM&XD Hoàng Nhân

  Cty TNHH TM&XD Hoàng Nhân

3

03/HĐKT-TTDVKT-TH

30/10/2010

Thử nghiệm hiệu chỉnh 15 trạm biến áp 1800kVA và hệ thống cáp ngầm 24kV kết nối 15 tua bin điện gió – Dự án đầu tư XDCT Phong điện 1- Bình Thuận

  Cty CP năng lượng tái tạo VN

4

32/HĐXL/2011

23/03/2011

Thiết kế và thi công trạm biến áp 22kV - 160KVA Trà Việt Vương

Cty Trà Việt Vương

5

169/2012/HĐTCXL-HSC

01/06/2012

Thi công xây lắp trạm và đường dây trung / hạ áp - dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1&2

     Cty CPTĐ Hạ Sông pha

6

1171/HĐ-BNLĐ-DHD

02/11/2011

Thực hiện gói thầu số 61c: Thi công xây dựng. Lắp đặt thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu bàn giao hệ thống đo đếm trạm 110kV Bauxit-Nhôm Lâm Đồng

     Ban QLDA Tổ hợp          Bauxit Nhôm - Lâm Đồng

7

23/HĐ-TB-CPTĐMN

30/11/2012

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trạm phân phối 110kV - Công trình thủy điện Đam'bri

Cty CPTĐ Miền Nam

8

15/2012/HĐXD-HSC-DHD ESC

25/12/2012

Xây dựng mới đường dây 110kV - Dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1&2

   Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

9

08/HĐ-PT-DHDESC

06/05/2013

 Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp 22kV - 160kVA

 Cty TNHH Trà Phú Toàn

10

137/HĐKT-REVN-DHD

09/09/2013

Thí nghiệm hiệu chỉnh 15 trạm biến áp 1800kVA và cáp ngầm 22kV thuộc nhà máy Phong điện 1 - Bình Thuận

Cty TNHH MTV năng lượng tái tạo VN

11

527/2014/HĐ-LDA

29/07/2014

Thí nghiệm và nạp bổ sung khí SF6 cho trạm GIS 110kV bauxit

Cty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

12

26/HĐ-HSC-DHDESC

07/08/2014

Kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa đường dây 22kV HSP1

Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

13

31/2014/HĐ-PCC5-DHD

21/10/2014

Thí nghiệm thiết bị trạm GIS 110kV cho 4 trạm biến áp Đa Kao, Bến Thành, Chánh Hưng và Xa Lộ

Cty CPTV đầu tư và xây lắp điện số Năm

14

30/2014/HĐ-PCC5-DHD

20/10/2014

Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị trạm GIS 110kV cho 4 trạm biến áp Đa Kao, Bến Thành, Chánh Hưng và Xa Lộ

Cty CPTV đầu tư và xây lắp điện số Năm

IV

   Lĩnh vực lắp đặt thiết bị cơ điện, cơ khí thủy công

1

29/HĐ-KT-CPTĐMN

24/08/2009

Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo truyền tín hiệu mực nước hồ NMTĐ Đa Siat

Cty CPTĐ Miền Nam

2

 09/HĐ-HSC-DHD ESC

27/08/2012

Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Hạ Sông Pha 1

  Cty CP TĐ Hạ Sông pha

3

09A/HĐLĐ-HSC-DHD ESC

17/09/2012

Lắp đặt thiết bị cơ điện - công trình thủy điện Hạ Sông Pha

  Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

4

05A/HĐ-HSC-DHDESC

10/03/2014

Gia công lắp đặt tấm lưới lọc nước và đường ống dẫn nước cho NMTĐ HSP

 Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

5

07A/HĐ-HSC-DHDESC

31/03/2014

Chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công - Công trình thủy điện HSP 2

Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

6

06A/HĐ-HSC-DHDESC

26/04/2014

Cung cấp, lắp đặt thiết bị chiếu sáng và thi công tuyến cáp quang, cáp điện thoại cho NMTĐ Hạ Sông Pha

Cty CPTĐ Hạ Sông Pha

7

1465/HĐ-TĐAK

23/12/2014

Cung cấp bộ truyền động  HMB 4.2 cho máy cắt 902 - NMTĐ An Khê - Kanak

Cty thủy điện An Khê - Ka Nak

V

   Đào tạo nhân viên vận hành và sửa chữa

1

555/HĐ-ĐT

29/07/2005

Đào tạo một số nghề vận hành, nghề bảo trì của Ban CBSX các Nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia - Thu Bồn

Ban QLDA thủy điện 3

2

03-2007/HĐĐT

01/02/2007

Đào tạo trưởng ca vận hành, điều hành viên, kỹ sư sửa chữa và công nhân sửa chữa cho nhà máy thủy điện Bắc Bình

  Cty CP PTĐ lực Việt Nam

3

574/HĐĐT-TĐĐHĐ-TĐBL

17/07/2007

Đào tạo nghề vận hành và sửa chữa cho nhà máy thủy điện Bảo Lộc

Cty TNHH BOT TĐ Bảo Lộc

4

3518/HĐ-ATD9-P6

24/08/2007

Đào tạo nghề vận hành sửa chữa cho Ban Quản lý dự án thủy điện 5

Ban QLDA thủy điện 5

5

817/HĐ-CPTĐMN-TH

17/10/2007

Đào tạo nghề vận hành và sửa chữa cho Cty CPTĐ Miền Nam

Cty CP thủy điện Miền Nam

6

19/HĐ-CPTĐMN-TH

17/11/2008

Đào tạo nghề vận hành cho Công ty CP thủy điện Miền Nam

Cty CP thủy điện Miền Nam

7

151/HĐ-ĐHĐ-ĐH

18/02/2009

Đào tạo nghề vận hành cho NMTĐ Srepok 4

Cty CP PTĐ Đại Hải

8

34A/HĐ-AT6-ĐHĐ

05/12/2009

Đào tạo nghề vận hành, sửa chữa cho Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3-4

Ban QLDA thủy điện 6

9

1293/HD-TĐĐHĐ-AL

14/12/2009

Đào tạo  kỹ sư sửa chữa NMTĐ A Lưới

Cty CPTĐ Miền Trung

10

89/HĐ-TĐĐHĐ-KHVT

20/04/2010

Đào tạo nghề vận hành và bảo dưỡng cho NMTĐ An Khê - Kanak

Ban QLDA thủy điện 7

11

41/HĐ-BT-TĐĐHĐ

09/07/2010

Đào tạo nghề vận hành cho Nhà máy ĐamBol - Đạ Teh của Công ty CP Điện Bảo Tân

Cty CP Điện Bảo Tân

12

854/HĐ-BNLĐ-TĐĐHĐ

09/08/2010

Đào tạo nghề vận hành trạm biến áp 110/6,3kV cho dự án Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng

Ban QLDA Bauxit Nhôm Lâm Đồng

13

03/HĐ-TNP-TĐĐHĐ

20/06/2011

Đào tạo nghề vận hành, sửa chữa cho NMTĐ Đồng Nai 2

Cty CPTĐ Trung Nam

14

02/HĐ-DaHC-DHDESC

21/02/2012

Tham gia kiểm tra sát hạch các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành cơ khí và điện của Cty CPTĐ Đakr’tih

Cty CPTĐ Dakrtih

15

231112/HĐ-TĐĐN-DHDESC

23/11/2012

Đào tạo chuyên viên thí nghiệm hóa dầu cho Công ty thủy điện Đồng Nai

 Công ty thủy điện Đồng Nai

16

07/HĐ-DaHC-DHDESC

06/05/2013

Hợp đồng tham gia kiểm tra sát hạch nhân viên vận hành và sửa chữa NMTĐ Đăk R’Tih

Cty CPTĐ Đăk R'Tih

17

17A/HĐ-VRGBL-DHD

30/05/2013

Hướng dẫn kèm cặp và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân sửa chữa

Cty CP VRG - Bảo Lộc

18

331/HĐ-BQLDATĐĐN5-TĐĐHĐ

25/6/2014

Đào tạo nghề vận hành và sửa chữa cho Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Ban QLDA TĐ Đồng Nai 5

VI

   Bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị Nhà máy thủy điện

1

03/HĐ

24/01/2011

Bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị sau 1 năm vận hành - NMTĐ Bảo Lộc

  Cty CP VRG - Bảo Lộc

2

17/HĐ

16/08/2011

Kiểm tra bảo dưỡng và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy - NMTĐ Bảo Lộc

   Cty CP VRG - Bảo Lộc

3

25/HĐ-TĐĐHĐ-BHPP

30/08/2011

Xử lý sự cố PLC điều khiển tổ máy H2 - NMTĐ Bắc Bình

NMTĐ Bắc Bình

4

04A/VRGBL-DHD

06/01/2012

Kiểm tra xử lý sự cố độ rung tổ máy 2 tăng cao (giai đoạn 1) - NMTĐ Bảo Lộc

Cty CP VRG - Bảo Lộc

5

02-2012/ĐH-SP4-DHD

01/02/2012

Kiểm tu tổ máy số 1 và trung tu tổ máy số 2 - Công trình NMTĐ Srepok 4

Cty CP ĐT&PT điện Đại Hải

6

01/CWTW-DHD

06/03/2012

Kiểm tra chất lượng một nửa stator (kiện hàng số 16 - lô hàng số 6)

Cty TNHH NMTB nước Trùng Khánh

7

03/EAK-DHD

14/06/2012

Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị hai tổ máy - Công trình NMTĐ Ea Krong Rou

Cty CP Đầu tư và PTĐ Miền trung 

8

17/HĐ-VRGBL-DHD

29/06/2012

Kiểm tra và xử lý triệt để sự cố độ rung tổ máy 2 tăng cao (giai đoạn 2 năm 2012) - NMTĐ Bảo Lộc

 Cty CP VRG - Bảo Lộc

9

287/HĐ-SHP-DHDESC

29/08/2012

Sửa chữa bạc tua bin - công trình NMTĐ Đa Dâng 2

 CN Cty CPTĐ M.Nam tại LĐ

10

05/HĐ-KK-DHDESC

13/03/2013

Kiểm tra đánh giá chất lượng bạc turbine - máy phát dự phòng - Công trình NMTĐ Krông Kmar

 CN cty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà

11

06/HĐ-KK-DHDESC

20/03/2013

Phục hồi bạc đỡ phía tua bin - NMTĐ Krong Kmar

 CN cty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà

12

182/EAK-DHD

24/07/2013

Sửa chữa tồn tại thiết bị các tổ máy - Công trình NMTĐ Ea Krong Rou

  Cty CP ĐT& PT điện Miền Trung

13

12/HĐ-BT-DHDESC

16/08/2013

Xử lý sự cố máy biến áp và hệ thống kích từ NMTĐ Đam Bol

Cty CP điện Bảo Tân

14

37/HĐ-SHP-DHDESC

04/12/2013

Sửa chữa bạc chặn máy phát cho Nhà máy thủy điện Đa Siat

  CN cty CP thủy điện Miền Nam tại Lâm Đồng

15

13/HĐ-BT-DHDESC

10/12/2013

Sửa chữa máy biến áp tự dùng 22/0,4kV-180kVA NMTĐ Đam Bol

Cty CP điện Bảo Tân

16

02/HĐ-HSC-DHDESC

02/01/2014

Kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố hệ thống thiết bị năm 2014 cho NMTĐ Hạ Sông Pha 1

Nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha

17

749/2014/HĐ-LDA

29/10/2014

Kiểm tra tình trạng dầu MBA T1 và T2

Cty TNHHMTV Nhôm Lâm Đồng

18

09/HĐ-VRGBL-DHDESC

02/02/2015

Đại tu NMTĐ Bảo Lộc năm 2015:
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy

Cty CP VRG Bảo Lộc

19

10/HĐ-VRGBL-DHDESC

02/02/2015

Đại tu NMTĐ Bảo Lộc năm 2015:
Kiểm tra thiết bị đầu cuối, bảo dưỡng thiết bị hệ thống thông tin liên lạc

Cty CP VRG Bảo Lộc

20

11/HĐ-VRGBL-DHDESC

02/02/2015

Xử lý sự cố phần cơ tuabine tổ máy H1

Cty CP VRG Bảo Lộc

VII

  Tư vấn, cung cấp chuyên gia, thẩm định kiểm tra hồ sơ mời thầu và xét thầu

1

03/HĐ-TV-CPTĐMT

28/02/2008

Thẩm định hồ sơ mời thầu và tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị cơ điện, gói thầu DR-TB01 cho công trình thủy điện Đambri

Cty CP thủy điện Miền Nam

2

152/HĐ/VRG BL-DHD

18/02/2009

Đăng ký giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu cho công trình thủy điện Bảo Lộc

Cty CP VRG

3

3112/HĐKT/

2009

31/12/2009

Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn tham gia tổ chấm thầu Dự án Thủy điện Đồng Nai 2

Công ty CP Thủy điện Trung Nam

4

525/HĐ-BNLĐ-TĐĐHĐ

10/05/2011

 Tư vấn hỗ trợ đăng ký giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện để nghiệm thu đóng điện lần đầu cho nhà máy nhiệt điện lần đầu cho nhà máy nhiệt điện - dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng

Ban QLDA Tổ hợp Bauxit Nhôm - Lâm Đồng

5

04/HĐ-TNP-TĐĐHĐ

20/06/2011

Cung cấp chuyên gia cho công trình thủy điện Đồng Nai 2

Cty CPTĐ   Trung Nam

6

05/ HĐ-VRGDN-DHD

01/08/2012

Cung cấp chuyên gia cho Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông (Dự án Thủy điện Đăk Sin 1)

Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông

7

02/HĐ-KN-DHD

02/10/2012

Tham gia xét thầu và thương thảo hợp đồng gói thầu TB.01-KN2 và TB.01-KN3 - cung cấp lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật thuộc dự án thủy điện Krông Nô 2 và 3

Cty CPTĐ Trung Nam - Krong No

VIII

   Lọc dầu, thử nghiệm dầu

1

03/HĐ-DaHC-DHDESC

23/03/2012

Thử nghiệm 04 mẫu dầu máy biến thế - Nhà máy thủy điện Đakr’tih

Cty CPTĐ Dakrtih

2

020512/HĐ-ĐN-DHDESC

02/08/2012

Thí nghiệm các mẫu dầu máy biến thế 22kV-NMTĐ Đồng Nai 3

Cty Thủy điện Đồng Nai

3

03/HĐ-BT

29/12/2010

Lọc dầu cho NMTĐ Đam Bol

Cty CP điện Bảo Tân

4

23/HĐ-DaHC-DHDESC

04/12/2012

Thí nghiệm 04 mẫu dầu máy biến thế NMTĐ Đakr’tih

Cty CPTĐ Dakrtih

5

11/HĐ-SHP-DHDESC

12/04/2013

Lọc dầu 02 máy biến thế 22kV NMTĐ Đa Siat

CN Cty CPTĐ Miền Nam tại LĐ

6

04/HĐ-BBPP-DHDESC

02/12/2014

Thí nghiệm 01 mẫu dầu turbine Nhà máy thủy điện Bắc Bình

NMTĐ Bắc Bình – Chi nhánh Cty CP phát triển Điện lực Việt Nam

7

09/HĐ-ĐN-DHDESC

30/12/2014

Lọc dầu Máy biến thế T1, T2 - NMTĐ Đại Ninh

Cty thủy điện Đại Ninh

IX

   Lĩnh vực khác

1

 

2004-2007

Ban Quản lý dự án phục hồi hệ thống điện Đa Nhim; thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất và biên soạn tài liệu phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng NMTĐ Đa Nhim

EVN

2

 

2013

Chủ đầu tư kiêm Ban Quản lý dự án Mở rộng Nhà máy Đa Nhim 80MW

EVN

3

05/HĐ

28/01/2011

 Hỗ trợ trực vận hành và xử lý sự cố cho NMTĐ Bảo Lộc

Cty CP VRG - Bảo Lộc

4

31/HĐ-DaHC-DHD

15/12/2011

Hỗ trợ vận hành nhà máy thủy điện Đakrtih bậc trên - Công trình Nhà máy thủy điện Đakr’tih

Cty CP thủy điện Đakrtih

Phòng Tổng hợp - TTDVKT