Quyết định ban hành tài liệu VHDN Quyết định ban hành tài liệu VHDN (11/04/2017)

Quyết định ban hành tài liệu VHDN

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp cho Người lao động năm 2016 Tập huấn văn hóa doanh nghiệp cho Người lao động năm 2016 (26/09/2016)

Trong 2 ngày 15-16/09/2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức lớp tập huấn về văn hóa doanh nghiệp năm 2016 cho toàn công ty tại 2 khu vực Bảo Lộc và khu vực Đa Nhim-Sông Pha dưới sự giảng dạy của ThS Nguyễn Thị Tâm Hương-Chuyên...

Cẩm nang ứng xử Cẩm nang ứng xử (08/04/2016)

VĂN HÓA CÔNG TY Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn yêu cầu cán bộ công nhân viên đề cao tính chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” Tổng kết cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” (24/07/2015)

Hưởng ứng cuộc vận động từ ngày 02/07/2015 của Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” trong công ty đến nay CBCNV toàn công ty đã tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Thương hiệu – yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp Thương hiệu – yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp (06/07/2015)

Sự khác biệt của thương hiệu là yếu tố làm nên nét văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp. Sự khác biệt đó có thể thể hiện trong sản phẩm, trong dịch vụ, trong ý tưởng, trong khách hàng sử dụng sản phẩm…

DHD phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” DHD phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” (05/07/2015)

Ngày 02/07/2015 Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” thực hiện theo chỉ thị liên tịch của Tổng công ty Phát điện 1.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020