Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi  (giai đoạn 2) Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (giai đoạn 2) (27/02/2018)

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của Công ty. 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, trực tiếp. 4. Phương thức lựa chọn nhà...

Quyết định phê duyệt KQ LCNT gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 Quyết định phê duyệt KQ LCNT gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 (13/02/2018)

Quyết định phê duyệt KQ LCNT gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 số 146/QĐ-TĐĐHĐ ngày 08/02/2018

Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim (06/02/2018)

Cung cấp thiết bị điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha (06/02/2018)

Cung cấp bộ làm mát gió Máy phát H5 Sông Pha

Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử (06/02/2018)

​ Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp cáp điện và các thiết bị điện tử”

Cung cấp chổi than máy phát điện Đa Nhim năm 2018 (06/02/2018)

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp chổi than máy phát điện Đa Nhim năm 2018”

Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 (02/02/2018)

Gói thầu " Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018" Ngày yêu cầu chuẩn bị HSĐX: 31.01.2018 Ngày đóng/mở thầu: 05.02.2018

Gói thầu DMS-19: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật các gói thầu EPC Gói thầu DMS-19: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật các gói thầu EPC (29/01/2018)

Nội dung chính của gói thầu DMS-19: Hỗ trợ kỹ thuật cho Chủ đầu tư trong giai đoạn xét thầu kỹ thuật; thương thảo; kiểm tra thiết kế; giám sát xây lắp, chạy thử vận hành, phát điện và đánh giá chất lượng thiết bị sau bảo hành cho các gói thầu EPC sau: Gói thầu...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video