Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng (09/09/2019)

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng (08/04/2019)

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng (08/05/2018)

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 kỹ sư điện tử Viễn Thông Thông báo tuyển dụng 01 kỹ sư điện tử Viễn Thông (07/09/2016)

Thông báo tuyển dụng 01 kỹ sư điện tử Viễn Thông

Thông báo kỹ sư điện và kỹ sư thuỷ lợi Thông báo kỹ sư điện và kỹ sư thuỷ lợi (22/01/2016)

Hiện công ty có nhu cầu tuyển dụng: 1. Kỹ sư điện chuyên ngành Hệ thống điện và Điện kỹ thuật: Số lượng 02 người (Nam) 2. Kỹ sư Xây dựng thuỷ lợi: số lượng 02 người (Nam) Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 26/01/2016

Tuyển dụng Kỹ sư Tin Học Tuyển dụng Kỹ sư Tin Học (18/04/2013)

Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Hiện có nhu cầu tuyển dụng (chi...

Thông báo tuyển dụng 10 nhân viên Cơ khí Thông báo tuyển dụng 10 nhân viên Cơ khí (19/01/2011)

Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Hiện có nhu cầu tuyển dụng (chi...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020