Giải trình số liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2019 Giải trình số liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2019 (24/03/2020)

Giải trình số liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2019

Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 Giải trình số liệu quý 4 năm 2019 (17/01/2020)

Giải trình số liệu quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2019

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019 (17/01/2020)

Báo cáo tài chính riêng 31-12-2019

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 (16/10/2019)

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020