Lịch sử phát triển của Công ty

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH (tải Slide)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) có trụ sở chính tại 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Công ty đang quản lý vận hành các cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi. Với tổng công suất lắp đặt 770MW, hàng năm Công ty ĐHĐ cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia khoảng 2,7 tỷ kWh.

Tiền thân Công ty ĐHĐ là Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Đây được xem là một trong những công trình thủy điện đầu tiên ở miền Nam nước ta. Được khởi công từ ngày 01/04/1961, công trình thủy điện Đa Nhim được xây dựng trên hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Trong đó, hồ chứa và tuyến đầu mối thuộc thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; tuyến đường ống thủy lực và nhà máy thủy điện thuộc xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy thủy điện Đa Nhim có công suất lắp đặt 160MW, gồm 04 tổ máy trục ngang. Với độ cao cột áp 800m, nhà máy thủy điện Đa Nhim có suất tiêu hao nước rất thấp khoảng 0,56m3/kWh. Ngày 15/01/1964, nhà máy thủy điện Đa Nhim chính thức vận hành phát điện tổ máy số 1 và số 2, đến cuối năm 1964 thì hoàn thành toàn bộ công trình. Hàng năm, nhà máy thủy điện Đa Nhim cung cấp cho lưới điện Quốc gia khoảng 1 tỷ kWh. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, công trình còn cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ thâm canh nông nghiệp cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận với diện tích khoảng 16.000 ha.

Nhằm tận dụng nguồn nước đã qua chạy máy của nhà máy thủy điện Đa Nhim để tiếp tục sản xuất điện năng phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước, ngày 09/01/1992, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sông Pha gồm 05 tổ máy trục đứng có tổng công suất 7,5MW (mỗi tổ 1,5MW). Đến cuối năm 1994, toàn bộ công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hàng năm, nhà máy thủy điện Sông Pha cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia khoảng 44 triệu kWh.

Ngày 16/5/1997, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công xây dựng công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi trên lưu vực sông La Ngà với công suất 475MW. Trong đó, nhà máy thủy điện Hàm Thuận thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có công suất 300MW (02 tổ máy) và nhà máy thủy điện Đa Mi thuộc xã La Ngâu, huyện Hàm Thuận Bắc có công suất 175 MW (02 tổ máy). Dự án thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi hoàn thành toàn bộ công trình và chính thức vận hành phát điện từ ngày 02/04/2001. Hàng năm, nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sản xuất khoảng 1,5 tỷ kWh. Kể từ khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi là nguồn cung cấp nước ổn định cho sinh hoạt và canh tác nông nghiệp cho đồng bằng tỉnh Bình Thuận với diện tích hơn 17.000 ha.   

Ngày 21/05/2001, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 154 EVN/TCCP.ĐT đổi tên Nhà máy thủy điện Đa Nhim thành Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi với tổng công suất 642,5MW trên cơ sở sáp nhập cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi.

Ngày 30/03/2005, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BCN chuyển Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Ngày 24/5/2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 327/QĐ-EVN phê duyệt phương án và chuyển Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Ngày 01/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1. Theo đó, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trở thành công ty con thuộc Tổng công ty Phát điện 1.

Năm 2017, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom với mã chứng khoán DNH và trở thành công ty đại chúng trên sàn chứng khoán tại Việt Nam.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngoài chức năng vận hành, sản xuất điện còn thực hiện công tác quản lý dự án phục hồi hệ thống điện Đa Nhim (2004 - 2006), thực hiện đầu tư xây dựng phát triển nguồn điện thông qua Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim (80MW) và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi (47,5MWp).

Một số thông tin về Công ty ĐHĐ:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI.

- Tên công ty bằng tiếng Anh: DA NHIM - HAM THUAN - DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: EVNHPCDHD.

- Mã chứng khoán: DNH.

- Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

- Số lượng phát hành: 424.400.000 cổ phần.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 5800452036, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 18/05/2005, chứng nhận thay đổi lần 8 ngày 06/07/2017.

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020