Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số DMS - 9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số DMS - 9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi (31/05/2018)

Ngày 29/05/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng gói thầu số DMS - 9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo - Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi giữa Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6) (28/05/2018)

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6)

Giám sát môi trường dự án Đa Nhim mở rộng Quý 1 Giám sát môi trường dự án Đa Nhim mở rộng Quý 1 (16/05/2018)

Giám sát môi trường dự án Đa Nhim mở rộng Quý 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (15/05/2018)

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng (08/05/2018)

Thông báo tuyển dụng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5) (08/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 5)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018 (07/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2) (07/05/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt2)

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video